Urenregistratie

In studiolution kunt u niet alleen de tijden bijhouden via het dienstrooster, maar er is ook een zeer uitgebreide en tegelijkertijd eenvoudige tijdsregistratie voor de aanwezigheden.
Met eenvoudige check-in/check-outs kunnen medewerkers hun werkelijke werkuren registreren.

De studiolution tijdsregistratie

 • Registratie van werktijden per check-in/check-out
 • Beheerpagina voor handmatige invoer of correctie van geregistreerde tijden
 • Individuele instellingen opslaan
 • Een werktijdtabel exporteren met een vergelijking van de doel-/werkelijke werktijden voor een willekeurige periode

Mogelijke instellingen

 • Check-in/check-out per code (RFID-lezer, barcode, enz.) of ook per klik

 • Inklokken op de minuut, 5, 15 min nauwkeurig

 • Vroegst mogelijke check-in kan worden ingesteld (start kan worden ingesteld)

 • Automatisch uitchecken aan het einde van de beoogde werktijd als het uitchecken is vergeten

 • Automatische boeking van uren voor vakantie, ziekte en school

 • Opslaan van individuele doeltijden per dag

 • Automatische pauzeaftrek

Een zuivere tijdregistratie leidt tot een correcte loonadministratie, meer structuur en controle in het bedrijf. Dit is voor ons reden genoeg om in studiolution een betrouwbare en vooral rechtszekere oplossing voor de registratie van de werkelijke werktijd te integreren.

Het verzuimrapport

Dit geeft een duidelijk overzicht van alle afwezigheden per medewerker, zoals vakantie, ziekte of school.
Afwezigheden kunnen worden geregistreerd via het dienstrooster en kunnen worden gefilterd per medewerker.
Zo verliest u nooit het overzicht over bijvoorbeeld vakantiedagen of ziektedagen.